BANK LEUMI ROMANIA S.A.

Garantii acceptate de Bank Leumi Romania pentru acordarea de credite/emiterea de scrisori de garantie bancara. Garantiile acceptate de banca sunt in functie de tipul creditului, de natura, valoarea si starea acestora:

  • garantii imobiliare (apartamente, case/vile, spatii de productie, depozite, terenuri si altele asemenea) ale debitorului sau ale unor garanti;
  • garantii mobiliare ale clientului sau ale unor garanti (mijloace de transport, nu mai vechi de 7 ani, utilaje si echipamente, nu mai vechi de 10 ani, stocuri de marfa, etc.);
  • depozite colaterale, certificate de depozit;
  • scrisori de garantie bancara emise de banci agreate de Bank Leumi Romania;
  • cautiuni emise de fonduri de garantare agreate de banca;
  • polite de rsic financiar etc.