BANK LEUMI ROMANIA S.A.

Acesta este site-ul oficial al BANK LEUMI ROMANIA S.A.

Bank Leumi Romania detine in exclusivitate drepturile de autor asupra intregului continut al acestui website.

Utilizatorii au urmatoarele drepturi:

  • sa exploreze continutul site-ului BANK LEUMI ROMANIA S.A.
  • sa traduca sau sa utilizeze informatiile din acest site, in interes personal, dar numai cu indicarea sursei, si, daca este cazul, cu acordul prealabil al BANK LEUMI ROMANIA S.A.
  • sa insereze in paginile proprii, legaturi catre acest site, dar numai in conditiile in care acest lucru nu aduce atingere imaginii si prestigiului BANK LEUMI ROMANIA S.A.

Totodata, fotografiile postate pe acest site (a se vedea pagina Media Kit) fac obiectul proprietatii exclusive a BANK LEUMI ROMANIA S.A., care este de acord cu preluarea gratuita a acestora de catre agentiile de presa si de catre diverse publicatii centrale sau locale, insa numai in scop declarat de informatie publica, sau la solicitatea Bancii.

Datele si informatiile cuprinse in acest site sunt prezentate numai in scopuri informative.

Acest site contine informatii cu privire la produsele si serviciile Bancii, informatii avand caracter orientativ pentru investitii, initierea sau dezvoltarea unor afaceri.

Orice utilizator care isi bazeaza deciziile, actiunile sau inactiunile pe informatiile continute in site-ul BANK LEUMI ROMANIA S.A., isi asuma raspunderea integrala si exclusiva pentru eventualele daune suferite.

BANK LEUMI ROMANIA S.A. depune toate diligentele pentru a posta pe site informatii exacte si actualizate, dar se exonereaza de orice responsabilitate pentru orice modificare ori eroare care poate interveni in continutul acestor pagini. Orice astfel de deficiente aparute in cuprinsul acestui site vor fi remediate, prin efortul nostru concertat, in cel mai scurt timp posibil.

Orice persoana care doreste sa beneficieze de serviciile si facilitatile asigurate de Banca, si postate pe site, este rugata sa contacteze oricare dintre unitatile BANK LEUMI ROMANIA S.A. pentru se informa atat asupra disponibilitatii serviciului sau produsului in cauza, cat si asupra: conditiilor de contractare, a tarifelor, comisioanelor, spezelor bancare si altor costuri.

Orice persoana care acceseaza site-ul BANK LEUMI ROMANIA S.A., si care ofera date sau informatii cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresa, date cu caracter financiar etc.), isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru prelucrarea de catre Banca a acestor date, pentru transferul acestora catre operatori autorizati pentru realizarea si prelucrarea informatica a datelor, in regim de confidentialitate, si cu respectarea dispozitiilor privind secretul bancara/profesional din Legea 58/1998 legea bancara, si a Legii 677/2001 – pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Banca va informa utilizatorul cu privire la toate elementele operatiunii de prelucrare, asa cum prevede Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizatorii au drepturile prevazute de Legea nr.677/2001 – pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, iar acestea vor postate pe site pentru situatia in care o astfel de prelucrare va avea loc.

Incercarile de orice natura de modificare a tuturor elementelor prezentului site (imagini, fotografii, marci, informatii etc) de catre persoane neautorizate confera Bancii dreptul de a se adresa instantelor competente potrivit legii, in vederea sanctionarii si atragerii raspunderii acestora.

BANK LEUMI ROMANIA S.A. isi rezerva dreptul de a modifica atat continutul, cat si structura website-ului sau, in orice moment si fara nici un preaviz.