BANK LEUMI ROMANIA S.A.

Obiectul creditului: nevoi personale.

Dobanda anuala:

5% pentru EUR, USD si LEI

Caracteristicile creditului:

 • fara garantii materiale;
 • fara girant;
 • cu rambursari lunare (rate egale sau anuitati constante).

Valoarea maxima si valuta creditului:

 • 5.000 – EUR
 • 6.000 – USD
 • 17.500 – LEI

Perioada de creditare: maximum 5 ani.

Beneficiarii creditului:
Persoane fizice care realizeaza venituri lunare cu caracter de permanenta individual sau impreuna cu sotul/sotia.

Documente necesare:

 • Cererea de credit;
 • Adeverinta de venit solicitant si sot/sotie (daca se iau in calcul veniturile familiei)
 • Fotocopie dupa actul de identitate al solicitantului;
 • Certificat de casatorie (daca e cazul)
 • Documente privind veniturile si probarea capacitatii de plata.

Informatii suplimentare se pot obtine de la ghiseele bancii.

Conditii obligatorii:

 • Varsta: peste 18 ani si nu mai mult de 65 de ani la sfarsitul perioadei de creditare;
 • Sa realizeze venituri lunare cu caracter de permanenta;
 • In cazul persoanelor fizice salariate:
  • sa aiba contract de munca pe perioada nedeterminata sau contract de munca pe perioada determinata cu conditia ca data expirarii acestuia sa exceada cu cel putin 3 luni datei expirarii contractului de credit;
  • sa aiba o vechime la actualul loc de munca de minimum 12 luni;
  • nu se afla in perioada de proba la actualul loc de munca;
  • sa realizeze venituri lunare cu caracter de permanenta de minimum 300 EUR sau echivalent in USD sau LEI pe ultimele 3 luni;
 • in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din profesii liberale:
  • sa aiba declaratie de impunere definitiva pe anul anterior solicitarii vizata de organele financiare abilitate;
  • sa aiba o perioada de activitate de minimum 12 luni consecutive;
  • sa aiba declaratie de impunere definitiva pe anul anterior solicitarii vizata de organele financiare abilitate din care sa rezulte un venit mediu lunar de minimum 300 EUR sau echivalent in USD sau LEI;
 • in cazul persoanelor fizice, altele decat cele de mai sus:
  • sa prezinte¬†documente din care rezulta posibilitatea obtinerii de venituri lunare cu caracter de permanenta de minimum 300 EUR sau echivalent in USD sau LEI;
 • beneficiarul facilitatii de creditare, nu figureaza:
  • cu restante la data solicitarii facilitatii de credit in CRB, Biroul de Credit, Bank Leumi Romania sau alte institutii creditoare;
  • in istoricul CRB sau Biroului de Credit/evidentele Bank Leumi Romania cu restante mai mari de 60 de zile;
  • ca avand litigii cu tertii care le pot afecta capacitatea de rambursare sau cu popriri pe conturi aduse la cunostinta Bancii sau cu initieri de proceduri judiciare din partea bancii;
  • cu debite scoase in afara bilantului atat la Bank Leumi Romania cat si la alte institutii bancare;
  • cu debite date la colectare sau recuperate de la tertii garanti, conform evidentelor Biroului de Credit;
  • in evidentele Biroului de Credit, la data solicitarii, ca si fraudulenti, carantinati, cu documente cu inadvertente.

Costuri:
Costurile practicate de Banca la momentul acordarii creditului.
DAE: 15,40% EUR/USD si 17.66% LEI.

Rambursarea creditului:
Lunar, in rate a caror scadenta si valoare se vor corela cu veniturile incasate, cu incadrarea in limitele stabilite de BNR.