Eurom Bank S.A.

 • Director Directie Piata de Capital:

  —————————-

  *Fondul va compensa în mod egal şi nediscriminatoriu investitorii în limita unui plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a 20.000 Euro.

  Până la 31.12.2011, limita plafonului de compensare a investitorilor este stabilită gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 Euro, după cum urmează: a) la data autorizării Fondului: echivalentul în lei a 1.000 Euro/investitor individual; b) 31.12.2005: echivalentul în lei a 2.000 Euro/investitor individual; c) 31.12.2006: echivalentul în lei a 4.500 Euro/investitor individual; d) 31.12.2007: echivalentul în lei a 7.000 Euro/investitor individual; e) 31.12.2008: echivalentul în lei a 9.000 Euro/investitor individual; f) 31.12.2009: echivalentul în lei a 11.000 Euro/investitor individual; g) 31.12.2010: echivalentul în lei a 15.000 Euro/investitor individual;

  h) 31.12.2011: echivalentul în lei a 20.000 Euro/investitor individual.

  Sunt exceptate de la compensare urmatoarele categorii de investitori: a) investitorii calificati; b) administratorii, inclusiv conducatorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului de compensare a investitorilor, actionarii acestora cu detineri mai mari de 5% din capitalul social, precum si investitorii cu statut similar in cadrul altor societati din acelasi grup cu membrii Fondului de compensare a investitorilor; c) sotii, rudele si afinii pana la gradul I, precum si persoanele care actioneaza in numele investitorilor mentionati la lit.b); d) persoanele juridice din cadrul aceluiasi grup cu membrii Fondului de compensare a investitorilor ;

  e) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct raspunzatori pentru fapte care au agravat dificultatile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situatiei financiare a acestuia.

  Datele de identificare si de contact ale „Fondului de Compensare a Investitorilor S.A.” sunt: Cod unic de inregistrare: 18005590 din 03.10.2005, Nr. Registrul Comertului: J40/16596/30.09.2005;

  Sediul social: Bucuresti, Sect.2, B-dul Carol I, Nr. 34-36, Etj. 14, Camera 9, Tel: 40-21-3079505, Fax: 40-21-3079519;